Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

 

Ssbpe          „Skąd się biorą produkty ekologiczne” to nowy ogólnopolski program edukacyjny opracowany wspólnie Przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 letnich) oraz ich rodziców i opiekunów.

          Celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

          Główne założenia programu to: zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.
W ramach programu opracowane zostały materiały i pomoce programowe: broszura wspólna dla dzieci i ich rodziców, prezentacja multimedialna dotycząca realizacji programu dla kadry przedszkolnej

Do pobrania:

Broszura

Prezentacja

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń