Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny pt. „Trzymaj Formę!”


Program powstał w 2006 roku z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Głównym jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Działania podejmowane podczas realizacji programu zmierzają do zwiększenia świadomości uczestników programu dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie.

Celami szczegółowymi programu są:
   - pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka,
   - kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią, jakością zdrowotną żywności     i aktywnością fizyczną,
   - dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Patronat honorowy nad Programem „Trzymaj Formę!” objął:
   - Minister Zdrowia;
   - Minister Sportu i Turystyki;
   - Minister Edukacji Narodowej;
   - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto patronami programu są również:
   - Instytut Żywności i Żywienia;
   - Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością;
   - Federacja Konsumentów;
   - Wydział Nauki o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

Zasięg programu:
Program „Trzymaj Formę!” to pierwsza dotychczas zrealizowana na tak szeroką skalę inicjatywa edukacyjna dotycząca promocji zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, skierowana do dzieci i młodzieży. Ogółem dotychczas, w trakcie jedenastu edycji, działaniami programowymi objętych zostało ponad 8 560 923 uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjów.
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie programu - www.trzymajforme.pl
 
Pliki do pobrania:
Sprawozdanie z realizacji X edycji programu „Trzymaj Formę!” w woj. wielkopolskim.

Koordynator powiatowy programu – Magdalena Mróz, Stanowisko do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, PSSE Jarocin

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania