Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

bieg po zdrowie

          "Bieg po zdrowie" to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. I edycja programu odbyła się w roku szkolnym 2016/2017 i objęła do 20% szkół podstawowych w Polsce.
To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.
Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Główne cele programu:
   - opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży
   - pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
   - zwiękęszanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.
Będziemy zachęcać uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować w codziennym życiu.

Podczas cyklu zajęć dzieci będą:
   - dyskutować,
   - wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
   - przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
   - liczyć koszty palenia papierosów,
   - pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów
   - tworzyć komiks z bohaterami programu.

Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.
Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:
   - podręcznik dla nauczyciela;
   - zeszyt ćwiczeń dla ucznia;
   - plakaty;
   - ulotkę informacyjną dla rodziców;
   - filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

Przygotowany został cykl filmów edukacyjnych z udziałem ekspertów z dziedziny psychologii oraz autorów programu.
Pierwszy cykl to trening umiejętności wychowawczych zaprezentowanych przez Panią Dominikę Ambroziewicz-Wnuk, psychologa z Centrum Busola.
W cyklu pt. "Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?" udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz - psycholog z Centrum Busola.
Przygotowano również film z udziałem autorów programu - Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą poświęcony założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. "Bieg po zdrowie"

Nagrania są dostępne dla wszystkich na kanale youtube! Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Informacje o nowościach będą pojawiać się na facebooku GIS-u oraz WSSE w Poznaniu.

Koordynator powiatowy programu – Magdalena Mróz, Stanowisko do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, PSSE Jarocin

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń