Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

LABORATORIUM MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGIIpca

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie prowadzi badania
w ramach realizacji zadań określonych w Ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz w formie zleceń od klientów zewnętrznych.

Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 „Ogólne wymagania
dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Laboratorium stosuje metody analiz opublikowane w normach krajowych i międzynarodowych
oraz procedurach badawczych. Badania wykonywane są przez wykwalifikowanych analityków
z doświadczeniem zawodowym, którzy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i seminariach.
Wysoką jakość badań i wiarygodność wyników oraz kompetencje personelu Laboratorium potwierdzają
bardzo dobre wyniki uzyskiwane w badaniach biegłości.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń