Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Kampania "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy"

kamp mpPowiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarocinie wspiera działania rozpoczynającej się w kwietniu 2018r. europejskiej kampanii z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE POD KONTROLĄ” koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami. Jednocześnie zachęca przedsiębiorców, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do poprawy warunków pracy w zakładach pracy, do udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP. Dodatkowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie: https://osha.europa.eu, a także  https://www.ciop.pl.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń