Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Zasady bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2

bdsschPowiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarocinie informuje, iż Biuro ds. Substancji Chemicznych opracowało dla przedsiębiorców poradnik pod nazwą „Zasady bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2”. Poradnik ma na celu wskazanie, w jaki sposób ograniczyć ryzyko związane z możliwością wypływu do nielegalnego obrotu substancji podlegającym regulacjom rozporządzenia (WE) 273/2004.

W załączeniu: Poradnik dot. zasad bezpiecznego prowadzenia operacji w zakresie prekursorów narkotykowych kategorii 2.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń