Obszarowa ocena jakości wody - komunikat z 04.02.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie przesyła obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.).

Tab. Zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia.