Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Konkurs - "Tytoń - od leku po truciznę" 2019

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie pod hasłem „Tytoń – od leku po truciznę”. Zadaniem konkursowym jest wykonanie filmu  na temat profilaktyki palenia tytoniu. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Partnerami w realizacji konkursu są  Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii.

Sposób przesyłania prac konkursowych:

  • Z etapu szkolnego szkoły przesyłają lub składają do : Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie, ul. Wąska 2 ; 63-200 Jarocin  3 prace wraz z „Kartą zgłoszenia laureata etapu szkolnego konkursu” (Załącznik nr 1 do regulaminu), „Zgodą rodzica na udział dziecka w konkursie” (Załącznik nr 2 do regulaminu) lub „Oświadczeniem pełnoletniego uczestnika konkursu” (Załącznik nr 3 do regulaminu) w terminie do dnia 19.04.2019r.
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie przesyła nadesłane prace konkursowe ze szkół do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

CZYTAJ - Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń