Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Konkursu pod hasłem “Szkoła wolna od używek”

ARSPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu pod hasłem “Szkoła wolna od używek”. Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.


Regulamin konkursu wraz z załącznikami:

1. Deklaracja uczestnictwa szkoły.
2. Formularz zgłoszeniowy.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku – osoba pełnoletnia.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka – osoba niepełnoletnia.

 

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń