Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

VIII edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę !”

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów

          Organizatorami konkursu są Główny Inspektorat Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie

Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest online za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego w wyznaczonych przez organizatorów terminach.

Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.

Decyzją Komisji Konkursowej, do II etapu – powiatowego zakwalifikowanych zostało 324 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki, nie niższe jednak niż 75% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów, która wynosiła 40 punktów.

          W województwie wielkopolskim do II etapu zakwalifikowało się 10 uczniów z powiatów: chodzieskiego – 1 uczeń, czarnkowsko-trzcianeckiego – 3 uczniów, gostyńskiego – 
1 uczeń, jarocińskiego – 1 uczeń, międzychodzkiego – 1 uczeń, poznańskiego – 2 uczniów, złotowskiego – 1 uczeń. 
Do II etapu konkursu z terenu powiatu jarocińskiego zakwalifikował się uczeń Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żerkowie.

W dniu 17 maja 2019r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Żerkowie przeprowadzony został za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego II etap konkursu z udziałem laureata etapu szkolnego konkursu.

III etap ogólnopolskiego Konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 7 czerwca 2019r. w Warszawie.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń