Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Raport GIS w sprawie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych

img          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie informuje, że pod adresem: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/Gis_RAPORT-2018_SPIS-1.pdf_RAPORT-2018_SPIS-1.pdf dostępny jest Raport Głównego Inspektora Sanitarnego „Nowe narkotyki w Polsce 2017-2018”.
          Raport zawiera m.in. rozdział poświęcony zagadnieniom prawnym, których ubiegłoroczna zmiana zrewolucjonizowała podejście do nowych narkotyków. Spowodowała ona całkowitą likwidację sklepów stacjonarnych oraz kryminalizację na równi z tradycyjnymi narkotykami środków psychoaktywnych nazywanych do niedawna dopalaczami, a obecnie Nowymi Narkotykami. Obecnie producenci i dilerzy tych ostatnich substancji, podlegają karze na równi z handlarzami tradycyjnych narkotyków. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii umożliwia zastosowanie odpowiedzialności karnej w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo kary pozbawienia wolności.

 

Ustawodawca uznał również za czyn zabroniony posiadanie nowych substancji psychoaktywnych na własny użytek, za które grozi kara grzywny, a w przypadku posiadania znacznej ilości, także kara ograniczenia albo pozbawienia wolności.
          W Raporcie znajdują się informacje o najpopularniejszych grupach środków zastępczych, które „królowały”  na rynku w latach 2017 i 2018 oraz ich charakterystyka.
          Ponadto, w Raporcie znajdują się  opisy działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach nadzoru państwa nad nowymi narkotykami. Są to m.in.: ilość przeprowadzonych kontroli, ilość zabezpieczonych opakowań produktów, wydanych decyzji oraz nałożonych kar finansowych.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń