Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Obchody 100-lecia służb sanitarnych w Polsce

100l 1          Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918r. rozpoczęto tworzenie struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zdrowotne z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną i sanitarną na terenie powojennej Europy. Historia powstania służb sanitarnych w Polsce sięga dnia 8 lutego 1919 roku, w którym opublikowana została w dzienniku ustaw Państwowa Zasadnicza Ustawa Sanitarna wprowadzona w formie dekretu podpisanego przez Naczelnika Państwa - Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ministrów - Ignacego Paderewskiego i Ministra Zdrowia Publicznego - Tomasza Janiszewskiego. Ustawa ta stanowiła podstawę do organizacji i działania całej służby zdrowia w odradzającej się RP, zarówno w części zapobiegawczej, jak i leczniczej.

Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podobnie jak 100 lat temu, jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych, zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, kształtowanie właściwych postaw, a tym samym umacnianie zdrowia publicznego. Państwowa Inspekcja Sanitarna odgrywa zatem zasadniczą rolę w realizacji polityki zdrowotnej państwa.

          W dniu 11 grudnia 2019r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji 100-lecia służb sanitarnych w Polsce i 65-lecia powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W uroczystości wzięła udział Pani Lidia Czechak Starosta Jarociński oraz Dyrektor i pracownicy stacji.

          Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dr n o zdr. Beata Oleśków  podczas spotkania podkreśliła, że służby sanitarne skutecznie przez 100 lat stawiały czoło pojawiającym się zagrożeniom zdrowia publicznego, zaakcentowała również jak ważną wartością Inspekcji są jej pracownicy, którzy czuwają nad bezpieczeństwem i zdrowiem mieszkańców naszego powiatu. Podczas spotkania zaprezentowana został historia działalności inspekcji sanitarnej oraz historia powstania stacji sanitarno-epidemiologicznej w Jarocinie, uświetniona archiwalnymi zdjęciami.

          Zasłużonym pracownikom stacji: Sławomirze Gromadzińskiej - starszemu asystentowi ds. higieny pracy i Michałowi  Polcynowi - starszemu asystentowi ds. epidemiologii wręczono odznaki Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

 

100l 2   100l 3   100l 4

100l 5   100l 6   100l 7

100l 8   100l 9   100l 1

 

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń