Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Konkurs „Szkoła wolna od używek”

ARS

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”.
Zadanie konkursowe, polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w regulaminie konkursu należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie w terminie do dnia 8 kwietnia 2020r.

 

Regulamin Konkursu - Szkoła wolna od używek

Deklaracja uczestnictwa w konkursie

Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w konkursie

Zgoda na wykorzystanie wizerunku - osoba pełnoletnia

Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku - osoba niepełnoletnia

 

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń