Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku 2020

zimaOcena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu jarocińskiego w roku 2020

          Na terenie powiatu jarocińskiego, w elektronicznym wykazie bazy wypoczynku zimowego w roku 2020, zarejestrowano 23 różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży. W obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie zgłoszono  8 turnusów wypoczynku, w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku 7 turnusów oraz 8 wypoczynków w miejscu zamieszkania.
          Podczas trwania ferii zimowych na terenie powiatu jarocińskiego, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie, przeprowadzili kontrole sanitarne na 15 turnusach wypoczynku dzieci i młodzieży, z których:

  • 4 zorganizowane były w obiekcie hotelowym,
  • 6 w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku,
  • 5 w miejscu zamieszkania.

Z wypoczynku w skontrolowanych placówkach skorzystało 574 uczestników.
          W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości sanitarnych. Nie wydano decyzji administracyjnych i nie nałożono mandatów karnych. W trakcie każdej kontroli wypoczynku udzielano ustnych instruktaży na temat bezpiecznych zachowań  w trakcie spędzania zimowego wypoczynku.
          Uczestnikom zimowego wypoczynku w obiektach powiatu jarocińskiego zagwarantowano dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, wyżywienia oraz możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń